Průvodce světem povolání

06.04.2007 21:35

Server poskytuje informace o více než 600 povoláních formou textu, fotografií a zvukových dialogů. V části Možnosti povolání pro klienty se zdravotním postižením je pro každý z 11 druhů zdravotního postižení uveden seznam povolání, u kterých je značná pravděpodobnost, že se v nich občané s tímto postižením mohou uplatnit. 

Příklady zdravotních problémů, které mohou ovlivnit volbu vašeho povolání

Problémy vyžadující speciální péči v oblasti stravování a diety - např. cukrovka nebo potravinové alergie. V těchto případech byste se měli vyvarovat přílišného cestování a jakýchkoliv povolání, při kterých je doba stravování nepravidelná. Mezi tato povolání patří například údržbář dojíždějící k zákazníkovi, opravář, řidič, pilot, námořník, archeolog nebo obchodní zástupce. Také byste se měli vyhnout povoláním, při jejichž výkonu hrozí, že přijdete do styku se znečištěním ve vzduchu, které by mohlo váš zdravotní stav negativně ovlivnit - např. práce chemiků a ostatních zaměstnanců chemických a biochemických laboratoří.

Sklony k mdlobám a záchvatům - tj. vážné případy epilepsie, cukrovky, silná chudokrevnost - jakákoliv indispozice, která může snížit vaši vnímavost vůči riziku či nebezpečí, nebo vám může způsobit ztrátu vědomí. Pokud trpíte zmíněnými problémy, měli byste se vyhnout práci se stroji které jsou v pohybu, a jakékoliv činnosti, při které by mdloby a záchvaty mohly ovlivnit život či bezpečnost jiných osob.

Poruchy zraku - pokud vaše porucha zraku nemůže být zcela korigována nošením brýlí či kontaktních čoček, nebo pokud by mohla ohrozit vaši schopnost vykonávat zadanou práci, nebo ji učinit nebezpečnou pro jiné osoby. Mezi tyto poruchy patří například některé druhy barvosleposti. Některá povolání mají specifické požadavky na kvalitu zraku, jako např. pilot letadla. Při výkonu některých povolání může zhoršený zrak ovlivnit bezpečnost jiných lidí - například jeřábník, dispečer vlaků, některé typy elektrikářských prací. V jiných případech může být ohroženo vaše vlastní zdraví a bezpečnost - například při práci ve výškách a při vykonávání velmi jemných činností.

Poruchy sluchu - v případech, kdy nemůže být váš sluch korigován nějakou pomůckou. V takové situaci byste se měli vyvarovat intenzivní práce s telefonem nebo jakékoliv činnosti, kde schopnost rozeznat jasně zvuky či akustické signály je nezbytností.

Problémy se srdcem a oběhovým systémem - tj. nemoci srdce a příbuzné zdravotní komplikace. Měli byste se vyvarovat činností, které jsou psychicky náročné, které vyžadují pracovat osamoceně, nesou s sebou hodně cestování, velký stres či kde byste mohli ohrozit životy dalších lidí, pokud byste zkolabovali. Mezi taková povolání patří např. kapitán lodi, pilot letadla, obsluha jaderné elektrárny.

Problémy s dýcháním - např. astma, chronické bronchitidy, alergie ovlivňující dýchání. Měli byste se vyhnout práci v prašném prostředí, ve znečištěném ovzduší, ve velmi horkých podmínkách, venku v terénu za jakéhokoliv počasí, či všude tam, kde se vyskytují látky, na které jste alergičtí.

Poruchy mluvení - cokoliv, co ovlivňuje hlas a činí mluvenou komunikaci složitou. Pracovat například jako učitel, herec, školitel, právní zástupce či právník u soudu by pro vás bylo poměrně obtížné.

Kožní problémy - např. ekzémy, dermatitidy a obdobné alergické reakce, které způsobují záněty kůže. Měli byste se vyhnout pracovnímu prostředí, které je špinavé nebo kde se vyskytují látky, které mohou vaše zdravotní obtíže zhoršit. Také nemůžete pracovat v oblasti zpracování a přípravy potravin, v některých oblastech zdravotnictví a například také v kadeřnictví, zvláště když nemůžete stále používat ochranné rukavice.

Problémy se zády či jakékoliv obtíže či bolesti v oblasti páteře a dolních končetin - jedná se o nemoci, které vám zabraňují dlouho sedět, nebo být dlouhou dobu ve stejné poloze. Neměli byste vykonávat práci v sedě za stolem či při obsluze strojů, nebo ve výškách.

Problémy s mobilitou - tj. lidé upoutáni na invalidní vozík a všichni ti, kteří k chůzi používají berle. Práci, kterou můžete vykonávat v sedě a na jednom místě budete určitě považovat za jednodušší, než jiná povolání.

Problémy s používáním ruky a prstů - tj. omezená manuální zručnost, především pak omezená citlivost či pohyblivost prstů. Měli byste se vyhnout práci, která vyžaduje jemné a přesné pohyby vašich prstů - např. hodinář, kadeřník, zubní laborant. Přednost byste měli dát činnostem, které naopak kladou na jemnou motoriku prstů menší nároky - např. obsluha strojů či práce, která spíše než manuální zručnost vyžaduje intelektové schopnosti, jako např. poradenství, administrativa, zákaznický servis a akademická či intelektuální povolání.