Prosaz

20.06.2014 22:51

Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Prosaz poskytuje osobní  asistenci a pečovatelskou službu, domácí péči, plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., provozuje chráněné dílny, pobytové a rehabilitační středisko Líchovy, kulturní a sportovní aktivity.