Projekt SAVE AGE nabízí know-how k energetickým úsporám v pobytových sociálních službách

26.03.2012 17:35

Projekt SAVE AGE je první mezinárodní evropskou iniciativou, která se v rámci snahy o snížení spotřeby energií obrací na oblast poskytování pobytových sociálních služeb seniorům. Těch žije ve více než 24 000 domovech pro seniory po celé Evropě přibližně 1,5 milionu a vzhledem k stárnutí evropské populace bude toto číslo dále narůstat. Úspory energií v těchto institucích tedy budou hrát stále významnější roli.

V České republice je partnerem projektu rozvrženého do 36 měsíců (od srpna 2010) Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR), která jej realizuje v 10 tuzemských domovech pro seniory. V rámci projektu jsou školeni pracovníci (celkem v EU 540), kteří získají kvalitní know-how použitelné v jednotlivých zařízeních sociálních služeb. Mimo to připravuje APSS ČR také iniciativy otevřené širšímu okruhu zájemců.
Ve čtvrtek 26. 4. 2012 se v Ostravě uskuteční workshop s názvem „Energetické úspory v pobytových sociálních službách“ (více na http://www.institutvzdelavani.cz/nabidka-kurzu), v úterý 29. 5. se uskuteční konference se stejným názvem v Praze (více na http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy). Účastníci výše zmíněných vzdělávacích akcí na nich zdarma obdrží padesátistránkový dokument Příklady dobré a špatné praxe energetických úspor v domovech pro seniory.
Do projektu SAVE AGE je zapojeno 13 partnerských organizací v 10 členských státech EU. Projekt využívá sítě organizace EDE (European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly – Evropská asociace ředitelů a poskytovatelů služeb dlouhodobé péče o seniory), která spojuje 23 národních asociací v 18 zemích Evropy. Více o projektu SAVE AGE naleznete na www.saveage.eu.
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: