Projekt končí, spolupráce pokračuje…

Jak ovlivnil vzdělávání a systém odborných praxí Evangelické akademie - Vyšší odborné školy sociální práce?

Partnerstvím ke kvalitě - inovace vzdělávání a systému odborných praxí Evangelické akademie - Vyšší odborné školy sociální práce (CZ.2.17/3.1.00/36179)

   Hlavním cílem projektu Evangelické akademie Praha VOŠ sociální práce, který probíhal od července 2013 do února 2015, bylo zejména zkvalitnění stávajícího vzdělávání a systému odborných praxí studentů vyšší odborné školy, aby nejen teoretická výuka, ale i praktická příprava na výukových pracovištích odpovídala nejnovějším požadavkům trhu práce a naši absolventi se tak stali kompetentními sociálními pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické.

   Dvě realizované odborné stáže v Drážďanech a stáž ve Vídni obohatily prostřednictvím seminářů, workshopů, přednášek a exkurzí v zařízeních poskytujících sociální služby nejen studenty, ale i pedagogy o nové zahraniční trendy a umožnily získat zkušenosti z oblasti sociální práce v Německu a Rakousku i navázat spolupráci se zahraničními partnery.

   V současné době naše škola nabízí studentům výuku odborných praxí na dvaceti špičkových výukových pracovištích (střediska Diakonie CČE a ADCH Praha, nízkoprahový klub, azylové domy, poradenská centra, domovy pro seniory, stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, úřad, krizová centra)  Spolupráce se všemi pracovišti bude pokračovat i po skončení projektu – díky podnětům mentorů se navíc teoretická výuka obohatila.

   Studentům se v průběhu odborných praxí věnují proškolení mentoři, výuka zde vychází ze standardu výukového pracoviště a pravidel vedení odborných praxí. Tato přesně vymezená práva a povinnosti školy, studentů i mentorů, která vznikla na základě spolupráce v rámci projektu, zajišťují lepší spolupráci mezi školou, studenty a jednotlivými pracovišti.

   Vzhledem k tomu, že v současné době mnoho studentů vyšších odborných škol sociální práce po absolutoriu pokračuje dále ve studiu na vysokých školách, úzká spolupráce EA VOŠ SP a Evangelické teologické fakulty UK (zejména s Katedrou pastorační a sociální práce) prohloubená díky projektu OPPA umožňuje našim studentům při splnění všech požadavků pokračovat ve studiu na ETF a získat titul Bc. ve zkrácené době studia.

   Nesporným přínosem projektu byla i podpora dalšího vzdělávání pedagogů vyšší odborné školy (odborné semináře, výuka německého jazyka,stáž ve Vídni, uspořádané konference a vzájemné vzdělávání) a sdílení příkladů dobré praxe v zahraničí.

O naplnění cílů projektu vypovídá reflexe mentorky Mgr. J. R. Ivančicové z ADCH Praha:

Přínosem pro naše pracoviště je především zkušenost se systémovým nastavením průběhu praxí, který v rámci projektu OPPA s Evangelickou Akademií vznikl. Obsahuje všechny logické návaznosti a tvoří smysluplný celek, smysluplnou spolupráci. Systém obsahuje přípravu studentů na praxi, pravidla mezi aktéry, smlouvy, kompetence zúčastněných, stanovení cílů, pravidel, hodnocení, supervizi. Systém umožňuje dosahování dobrých výsledků studentů, dobrou komunikaci mezi zúčastněnými. Zjednodušuje vyjasnění vzájemných představ, cílů a hodnocení výsledků.

Studenti se na našich pracovištích seznamují s chudobou, krizí a bezdomovectvím.  V průběhu praxe se snažím hovořit se studenty o obsahu praxe jednotlivého dne. Dobrou zkušeností jsou pro mě zpětné vazby studentů o tom, že díky kontaktu s našimi službami studenti rozvíjejí své myšlení a náhledy v oblasti hodnot, přístupů ke klientovi, etiky, fungování systémů. Stává se, že hovořím se studenty o nějakém „aha“, které souvisí s tím, že sami studenti propojí individuální situaci klienta se složitostí hledání reálných možností řešení v sociálních, komerčních či zdravotnických systémech a ještě s návazností na možnosti a schopnosti klienta. Předpokládám, že praxe založená na těchto podnětech může být pro studenty velkým přínosem.

Studenti si na základě těchto zkušeností naše pracoviště navzájem doporučují, nebo nedoporučují (ale i to může být určitým způsobem zralá volba).

 

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.