Projekt Jsem jedno ucho představil 100 osobností se sluchovým handicapem

100 rozhovorů. 100 neuvěřitelných životních příběhů. 100 osobností se sluchovým handicapem. Jsem jedno ucho, projekt Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR), slaví třetí narozeniny.  Jsem jedno ucho každý týden široké veřejnosti představuje poutavým způsobem – skrze osobní příběh – sluchový handicap. 

Neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, lidé s tinnitem (pískání v uších), kochleárním implantátem…Sluchový handicap je neviditelný. Přesto je sluchové postižení nejtěžším postižením z hlediska dopadu na komunikaci člověka. Způsobuje totiž komunikační bariéru

Příběh neslyšící studentky lékařství Lenky Bosákové, které okolí nevěřilo, že by se mohla stát lékařkou. Neslyšící Milan Fritz, jehož rodina předpokládala, že si najde neslyšící partnerku, ale on se oženil se slyšící. Projektant Radek Vavřík, který díky voperování kochleárního implantátu v dospělosti vystoupil ze světa ticha a začal slyšet… Nebo příběh doktora Josefa Brožíka – 100. osobnosti – který jako první neslyšící v republice získal doktorát.

„V jednotlivých příbězích ukazujeme, že neslyšet znamená pro každého něco jiného. Co však spojuje všechny osobnosti projektu Jsem jedno ucho, je to, že jsou výjimeční. Dokázali se i navzdory sluchovému handicapu prosadit mezi slyšícími,“ vysvětluje Šárka Prokopiusová, prezidentka SNN ČR.

Počet lidí se sluchovým handicapem je nezanedbatelný. V ČR máme půl milionu osob se sluchovým handicapem(nedoslýchaví, ohluchlí) a cca 10 tisíc neslyšících, pro které je mateřským jazykem jazyk znakový.

„Největší překážkou pro sluchově handicapované je informační bariéraNeslyšící si neposlechnou rádio. Nepřečtou si ani noviny, neboť pro ně čeština není mateřským jazykem. A ani televize není zdrojem informací, pokud tam není tlumočník znakového jazyka,“ říká Veronika Cézová, autorka projektu a mluvčí SNN ČR.

Všechny příběhy jsou proto jak v českém jazyce, tak ve znakovém jazyce ve formě videí. Na překladu z češtiny do znakového jazyka se v projektu podílí sami neslyšící. Zde najdete video mapující tři roky fungování projektu.

Veronika Cézová

Klíčová slova: