Programy podpory vzdělávání

23.09.2012 0:54

Vyhlásilo pro rok 2013 hlavní město Praha, uzávěrka žádostí je 31. října 2012.

Vyhlášené programy:
 
Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami,    
vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy
 
 
Program č. 2: Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
 
 
Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou
 
 
Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami
 
 
Termíny uzávěrek:   
 
31. 10. 2012 – pro všechny programy
30. 04. 2013 – 2. kolo jen pro programy 3/3 a 3/4
 
 
Celoměstské programy podpory vzdělávání a Žádost naleznete na stránce:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/vzdelavani/celomestske_programy_podpory_vzdelavani.html

Klíčová slova: