Program Senior

03.06.2012 22:17

Žádost o příspěvek lze podávat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 20. září.

Program Senior podporuje zejména:

- vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory

- terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory

- vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace

- pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu

Více informací na stránkách VDV.

Klíčová slova: