Program paliativní péče

Žádosti je možné posílat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 28. února 2021.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 28. února 2021 (v tomto roce pouze jedno grantové řízení)

Výsledky grantového řízení najdete online v systému Grantys.

Co podporuje program Paliativní péče

  • vzdělávání pracovníků přímé péče
  • terénní zdravotní a sociální služby 
  • vybavení zařízení
  • pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek

Více informací na stránkách VDV.

Klíčová slova: