Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb

O dotaci Moravskoslezského kraje je možné žádat do 18. ledna 2021.

Program obsahuje následující dotační tituly:

  • KSS 1/21 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • KSS 2/21 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

  • KSS 3/21 Vybudování místnosti pro zemřelé

  • KSS 4/21 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla

Více informací je na portálu Moravskoslezského kraje.

Klíčová slova: