Program "3P"

29.01.2012 10:25

Druhé výběrové kolo IV. výzvy má uzávěrku 20. února 2012.

NROS ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 2. výběrové kolo IV. výzvy Programu "3P" s uzávěrkou příjmu žádostí o návratný finanční příspěvek 20. února 2012 v 16.00.

Prosíme zájemce, aby věnovali dostatečnou pozornost vyplnění Žádosti o návratný nadační příspěvek a kompletnosti požadovaných příloh (dokumenty jsou ke stažení na www.nros.cz).

 

Žádosti jsou přijímány na předepsaném formuláři dle programových podmínek IV. výzvy Programu „3P“ v českém jazyce, v písemné a také v elektronické podobě (případně naskenované na CD) na adrese:

Nadace rozvoje občanské společnosti

Program „3P“

Na Václavce 1135/9

150 00 Praha 5

 

Dotazy je možné zasílat elektronicky na adresu: jana.trombikova@nros.cz

Zdroj: NROS

Klíčová slova: