Pro radost

16.01.2013 14:55

Nadační program Nadace OKD podpoří mj. kulturní akce, které jsou zaměřeny či přizpůsobeny na zapojení seniorů, zdravotně či sociálně znevýhodněných skupin obyvatel formou zvýhodněného vstupného, bezbariérových úprav (tribuny, plošiny, toalety) a asistenčních služeb. Uzávěrka pro rok 2013 je 22. února.

Možné typy projektů
. Primárně neinvestiční projekty se zřejmým dopadem na danou komunitu, zlepšující kulturní a společenský život obyvatel;
. Kulturní projekty – veřejně prospěšné a charitativní projekty (festivaly tradiční hudby, kultury a podobně);
. Přeshraniční spolupráce.

Daslší informace na stránkách Nadace OKD.

Klíčová slova: