Přístupné prostředí pro všechny: bezbariérová doprava

30.08.2021 9:39

Titul knihy Jaroslava Matušky odráží autorovo přesvědčení, že také v podmínkách České republiky je zapotřebí termín „bezbariérovost“ osvobodit z historicky daných, těsných vazeb na osoby se zdravotním postižením a posunout jeho chápání do roviny kvality a komfortu pro všechny uživatele veřejného prostředí. Toto pojetí je logickou reakcí na měnící se demografickou strukturu obyvatelstva, vývoj techniky, technologií i celospolečenské trendy.

Kniha navazuje na předchozí autorovu knihu Bezbariérová doprava (2009). Mimo základních a osvědčených poznatků z předchozího vydání (2009) přináší aktuální teoretické poznatky i praktické návody na tvorbu bezbariérově přístupné veřejné dopravy a navazujícího prostředí. Nově jsou vloženy části objasňující logiku a systém hmatových úprav pro nevidomé v ČR, kategorizaci chybných úprav prostředí. Aktualizovány jsou pasáže týkající se dopravních prostředků nebo právního prostředí (práva a povinnosti cestujících v železniční, autobusové a vodní dopravě v rámci EU). Přílohou knihy je slovníček odborných pojmů a jejich ekvivalentů v angličtině, němčině a mezinárodním jazyku Esperanto.

Kniha je určena studentům vysokých i středních škol, odborné veřejnosti i ostatním zájemcům o problematiku zpřístupňování veřejné dopravy a navazujícího prostředí.

Kniha je k dostání na https://eshop.upce.cz/publikace a po domluvě s autorem také na Vzdělávacím a informační středisku Dopravní fakulty Jana Pernera v Praze na Florenci. 

Klíčová slova: