Příspěvek na zvláštní pomůcku

23.06.2014 21:12

Informace na portálu MPSV shrnuje, kdo má od 1.1.2012 nárok na příspěvek zvláštní pomůcku, jak se stanovuje výše příspěvku a za jakých okolností platí povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část.

Informace na portálu MPSV se nachází zde.

Shrnuje nejdůležitější ustanovení zákonů č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a č. 388/2011 Sb., o provedení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jejich plné znění najdete na Portálu veřejné správy.