Příspěvek na péči

Webinář pro všechny osoby po poranění míchy a jejich blízké pořádá Česká asociace - CZEPA 19. ledna od 16:00 do 20:16 hodin.

Přednáší naše sociální pracovnice Bc. Hana Sixtová a Monika Kupková, DiS.

Pro koho?
Pro všechny osoby s poraněním míchy, které se pohybují pomocí vozíku, a jejich blízké.

Proč?
Změna zdravotního stavu přináší potřebu finančního zajištění potřebné péče. Aby byl příspěvek na péči přiznán v adekvátní výši, je třeba se v celém procesu orientovat, mít správné podklady a vědět, jak bránit svá práva. I ten, kdo již příspěvek pobírá, může být úřadem „přehodnocen“ nebo může mít potřebu vyššího stupně příspěvku.

Co se můžete dozvědět?
Seznámíte se s informacemi významnými jak pro prvožadatele o příspěvek na péči, tak pro klienty, kteří ho již pobírají. Zorientujete se v posuzovaných životních potřebách, v podkladech pro rozhodnutí, možnostech obrany práv i v povědomí svých povinností.

Registrace?
Účast je možná po bezplatném přihlášení na https://forms.gle/xyvnZi8Ut2qYiv3R7.
Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím z webového prohlížeče v počítači nebo z mobilní aplikace.

Všechny potřebné informace k připojení obdržíte e-mailem nejpozději 1 den před konáním webináře.

Marcela Mrázková

Klíčová slova: