Předfinancování sociálních služeb v Libereckém kraji

Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů za období leden až březen 2021, žádosti o dotaci je možné podávat od 15. května do 29. května 2020.

iberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z finančních prostředků Libereckého kraje.

Dotační řízení (předfinancování) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální službyna území Libereckého kraje a jsou součástí IX. aktualizace Základní sítě Libereckého kraje schválené v roce 2020 kromě veřejnoprávních právnických osob, tzn. obcí, příspěvkových organizací obcí a příspěvkových organizací kraje a kromě obchodních společností, jejímž jediným společníkem nebo akcionářem je obec nebo kraj. Neziskové organizace nedisponují dostatkem finančních prostředků na začátku každého kalendářního roku.

Další informace jsou na stránkách Libereckého kraje. 

Klíčová slova: