Právní způsobilost, svéprávnost v běžném životě a v rámci výkonu péče o zdravotně postiženou osobu

06.01.2013 12:30

Seminář v Ostravě pořádá 17. ledna Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR.

Cílovou skupinou jsou především pracovníci veřejné správy, kteří jsou během výkonu svého povolání dotčeni tématem právní způsobilosti a svéprávnosti (tedy zejména sociální pracovníci veřejné správy) a změny v této oblasti se jich bezprostředně týkají. Konkrétně se tedy jedná především o pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, ale také o pracovníky, kteří s klienty přímo nepracují, a školení jim tedy přinese jen informace o konkrétních změnách v judikatuře.
Další cílovou skupinou jsou pracovníci neziskových organizací (a to jak pracovníci v přímé péči, tak sociální a vedoucí pracovníci jednotlivých zařízení).

 
 


 

Lektor:

Mgr. Radka Pešlová – odborný lektor VCVS ČR, o. p. s.

Termín konání:

17. leden 2013 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:

Hotel MARIA - školicí prostory, Přívozská 23, Ostrava

Program školení:

 

·         Úvod – představení lektora, účastníků (včetně jejich zkušeností a očekávání) a programu

·         Definice pojmů, úvod do problematiky

·         Aktuální legislativní nastavení právní způsobilosti

·         Role jednotlivých subjektů v průběhu nastavení jednotlivých legislativních změn

·         Legislativa účinná od nového občanského zákoníku – změny nastavení právního rámce a jednotlivých institutů

·         Stav po roce 2014 – změna pojmů, zakotvení nových institutů a mechanismů, úskalí a možný výklad

·         Role jednotlivých subjektů v souvislosti se změnou legislativy

·         Otázky a odpovědi

·         Diskuse

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00   prezence a zahájení

9:00 – 14:00 vlastní program včetně přestávky

Cena semináře:

1490,- Kč (akreditovaný kurz je osvobozen od DPH)

(cena zahrnuje organizační náklady a občerstvení)

Číslo účtu  478547443/0300, variabilní symbol 1213002

Prosíme, neplaťte složenkou.

Materiály a osvědčení:

Účastníci obdrží materiály a osvědčení o absolvování školení.


 


 

 

Přihlásit on-line na seminář  

Klíčová slova: