Pracovní trénink na reálných pracovních místech na administrativních pozicích

28.03.2013 0:43

Pro 40 osob se zdravotním postižením umožní projekt Metropolitní univerzity Praha a Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pracovní trénink pro zdravotně postižené

1.  Realizace: 22 měsíců 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014

2.  Pro koho je projekt určen?

 • 40 osob se zdravotním postižením
 • minimálně maturitní zkouška, ale i studenti VŠ

3.  Hlavní aktivity projektu:

 • pracovní trénink na reálných pracovních místech na administrativních pozicích po dobu až 20 měsíců/minimální zapojení po dobu 5 měsíců (cca 15 hodin za týden s finanční odměnou 150Kč/hod. vyplácenou z rozpočtu projektu po uzavření Dohody o provedení práce s MUP);  v průběhu měsíce dubna vybereme vhodná pracovní místa dle Vašich schopností, zájmu a požadavků zaměstnavatelů (přislíbeno zapojení VZP, ČSOB, Komerční banka, Hypotéční banka, Sue Ryder, Finanční úřady pro Prahu 3, 5, 9, Kapsch, NFOZP, Hewlet Packard, Siemens, Heineken ad.)
 • bilanční diagnostika zaměstnanců se zdravotním postižením – tři cca tříhodinová setkání během tří dnů s psycholožkou, výsledkem bude doporučení pro profesní kariéru, zdůraznění silných stránek vzhledem k pracovnímu uplatnění i studiu 
 •  kurzy neprofesního vzdělávání v rozsahu 30 hodin (povinná účast na prvním setkání a minimálně 3 dalších)
   • sebepoznání a sebehodnocení
   • CV a písemná prezentace
   • osobní prezentace a komunikace
   • sociálně právní minimum pro OZP
   • zaměstnávání OZP
   • sociální podnikání – workshop s hosty
 • 2 semináře se zaměstnavateli v listopadu 2013 a 2014 (možnost získání informací o podmínkách zaměstnavatelů pro absolventy se zdravotním postižením, možno předat vlastní zkušenosti ze zaměstnávání)

4.  Podmínky zapojení?

 • absolvování bilanční diagnostiky
 • absolvování minimálně 4 kurzů neprofesního vzdělávání
 • zapojení do tréninkové pracovní praxe během 5 měsíců v rozsahu minimálně 80 hodin (možno i více hodin)

Emailem Mgr. Jaroslavě Kněnické – knenicka@mup.cz zašlete CV a motivační dopis vztahující se k pracovnímu zařazení (max. 1 strana A4)

5.  Kontakt a další informace:
Mgr. Jaroslava Kněnická
poradkyně pro studenty s pohybovým postižením
e-mail: knenicka@mup.cz
tel.: 602 568 652

Zdroj: Aktivní život.cz

Klíčová slova: