Pozvánka na kulatý stůl

Uskuteční se 9. července v Pardubicích na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením, náhradní plnění a příklady dobré praxe.

9.7. 2020 OD 12:00 – 16:00

Dům techniky Pardubice s.r.o.

nám. Republiky 2686, 532 27, Pardubice

 

ÚČEL SETKÁNÍ

Setkání má za cíl seznámit přítomné s aktuální situací v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále přiblížit legislativu a další praktické informace, které lze využít při dodržování zákonné povinnosti náhradního plnění, a konečně sdílet příklady dobré praxe, a to i v kontextu zákonné povinnosti náhradního plnění.

Smyslem kulatého stolu je prostřednictvím vzájemné diskuse, výměny praktických zkušeností a sdílením doporučení přispět ke kvalitnějšímu a oboustranně přínosnému naplňování zákonné povinnosti náhradního plnění, včetně propojení poskytovatelů náhradního plnění s firmami se zájmem o dlouhodobou spolupráci.

U kulatého stolu bude možné diskutovat a sdílet své zkušenosti se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR z.s) v čele s panem předsedou Václavem Krásou, Úřadem práce ČR, Krajské pobočky v Pardubicích, regionálními zaměstnavateli, poskytovateli náhradního plnění a dalšími zainteresovanými organizacemi.

Moderátorem kulatého stolu bude Richard Koubek, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravu ČR pro Pardubický a Olomoucký kraj.

Více informací v přiložené pozvánce.

Klíčová slova: