Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů

02.02.2013 16:20

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti. Základní ifnormace k této životní situaci s odkazy na příslušné právní předpisy jsou srhnuty na webu ČSSZ.

Klíčová slova: