Postiženi normalitou

28.04.2013 2:00

Největší výstava letošního jara v Centru současného umění DOX v Praze, která vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem u příležitosti 100. výročí jeho založení, se snaží rozkrývat a problematizovat pojmy normality a postižení tak, jak představy o nich ovlivňují život každého z nás -  limitují nás nebo naopak zvýhodňují.

Výstava představí umělecká díla domácích i zahraničních autorů vytvořená prostřednictvím různých médií a technik, včetně interaktivních projektů a nových technologií, které reprezentují nejen významnou pomoc pro různé druhy postižení, ale také narušují zavedené představy o normalitě těla a intelektu. Návštěvníci se seznámí s příklady tvorby umělců s hendikepem i umělců, kteří pracují v komunitách lidí s postižením a v kontextu tzv. crip culture, nebo s díly, při jejichž vzniku si sami autoři kladou různá omezení, a tak cíleně problematizují pohled na „normální“, „funkční“ tělo.

Výstavu doprovodí řada seminářů, debat a interaktivních dílen, jejichž prostřednictvím se projekt snaží angažovat širokou veřejnost v debatě na téma „postižení“.

Výstava proběhne od 23.5. do 29.8.2013.

Více informací na stránkách DOX.

Klíčová slova: