Poskytovatelé sociálních služeb vítají dvě novely zákona o sociálních službách

Poskytovatelé sociálních služeb v České republice a zastřešující, odborné a profesní asociace a zastřešující organizace vítají dvě novely zákona o sociálních službách (sněmovní tisky č. 1143 a 1144), které projednává Poslanecká sněmovna PČR v těchto dnech.

První novela (sněmovní tisk 1144) ruší sníženou výši příspěvku na péči ve III. a IV. stupni pro uživatele pobytových sociálních služeb. Jde o systémové řešení, neboť potřeba péče je dle přiznaného stupně závislosti stejná a nemění se přechodem do pobytové sociální služby nebo naopak.

Není tedy důvod, aby stát některé příjemce příspěvku na péči podporoval významně méně než jiné. Někteří z těchto příjemců mají dokonce zajištěné sociální služby, které nejsou podporovány z veřejných zdrojů. Proto se domníváme, že navržená úprava je stabilizačním prvkem financování pobytových sociálních služeb, který má navíc širokou podporu. 

Druhou novelu (sněmovní tisk 1143) tvoří vybrané body vládní novely zákona o sociálních službách, na kterých nebyly z oficiálních připomínkových míst uplatněny žádné nevypořádané rozpory a byl s nimi tedy vysloven obecný souhlas.

Jde např. o zavedení distančních přístupů v době pandemie do procesu poskytování sociálních služeb, sloučení pečovatelské služby a osobní asistence do pečovatelské a asistenční služby, snížení administrativy poskytovatelům v procesu registrace sociálních služeb, zavedení valorizačního mechanismu u maximálních výší úhrad stanovených vyhláškou, posílení ochrany uživatelů úpravou ustanovení opatření omezujících pohyb osob, flexibilnější možnost splnění povinného vzdělávání, zmírnění podmínky pro výkon práce sociálního pracovníka či navýšení maximálních úhrad sociálních služeb v roce 2022.

„Vítáme poslaneckou iniciativu v novelách zákona o sociálních službách, které přinášejí potřebné a požadované změny pro systém sociálních služeb v ČR. Jde o body, na kterých byla shoda připomínkových míst, a to zejména sociálních partnerů, měst, obcí, krajů i resortů. Navrhované změny přinášejí stabilizaci systému sociálních služeb, snížení administrativní zátěže, zjednodušení a zefektivnění poskytování sociálních služeb,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

„Je nesmírně důležité dnešní náročnou dobu naplnit i přijetím dvou novel zákona o sociálních službách. Na těchto návrzích poskytovatelé, ale i zástupci uživatelů služeb pracují 8 let zahrnujících vzájemnou komunikaci a odbornou práci. Je nesmírně důležité udělat tento zásadní krok a podpořit poskytování sociálních služeb, které se osvědčily i nyní během náročné doby pandemie. Přispěje to nakonec i k podpoře služeb typu domácí péče o lidi v neformálním prostředí, protože je nutné zajistit i zdroje pro stabilizaci zaměstnanců terénních služeb a služeb jako celku. Věřím, že náš oprávněný apel dojde dobrých cílů, k přijetí obou předmětných novel,“ doplňuje Jiří Lodr, prezident České rady sociálních služeb a ředitel Diecézní charity Plzeň

Petra Cibulková

Klíčová slova: