Posílení sítí, koalic a platforem neziskových organizací

Nadace OSF vyhlásila druhou grantovou výzvu v programu Stronger Roots, uzávěrka pro zaslání konceptu je 9. června 2020.

Program Stronger Roots realizuje konsorcium, jež utvořila Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. Jeho cílem je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispět k jejich většímu propojení se společností. 

Aktuální grantová výzva je určena sítím, platformám, střešním organizacím či jiným společným iniciativám neziskových organizací. Ve výzvě mohou žádat o podporu na tzv. transverzální spolupráci, tedy na projekty, v nichž osloví organizace či jednotlivce s odlišnými názory nebo z jiného prostředí, s nimiž dosud příliš nespolupracovaly.

Cílem je přitom nejen rozšířit jejich členskou základnu, ale i překlenout ideologické či geografické rozdíly, obohatit se navzájem a posílit spolupráci. 

Neziskové sítě mohou žádat o grant ve výši od 10 000 do 40 000 Euro na projekty v délce 12 – 18 měsíců. Projekty mohou obsahovat například pořádání diskuzí či jiných setkání, společné vytváření akčních plánů, spuštění komunikačních kanálů mezi organizacemi v různých částech země, zapojení dárců do vytváření strategií nebo třeba zapojení politiků do analýzy problému. Sítě mohou přijít s vlastními nápady, jak nejlépe oslovit potenciální nové členy a partnery a zahájit spolupráci. 

 

Další informace na stránkách Nadace OSF.

Klíčová slova: