Posílení rodiny. Základy krátké terapie zaměřené na řešení

28.11.2013 23:59

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Kniha obsahuje základní myšlenky krátké terapie zaměřené na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu „nespravuj, co není rozbité“ či „dělej víc toho, co funguje“ atd. Zároveň jsou představeny mnohé „techniky“, např. zázračná otázka, měřicí otázky, skládání komplimentů, přerámování aj.

Více informací o knize Insoo Kim Berga je na stránkách Portálu. Nakladatelství ji zašle bezplatně dvěma čtenářům Helpnetu, kteří pošlou na adresu info@helpnet.cz mail se svou poštovní adresou a do předmětu uvedou Výhra 79. Vyhrají ti dva, jejichž mail dorazí jako 1. a 79. v pořadí.

Knihu Bon appetit. Radost z jídla v dlouhodobé péči z minulého kola dostanou Věra Muthová ze Sokolnice a Lucie Fajglová z Opatovic nad Labem.

Klíčová slova: