Podzimní Agora 2020 ONLINE

Startuje ve čtvrtek 22. 10. v 10.00 živým přenosem plenární sekce.

Agora je konference zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Stejně jako jarní, i její podzimní (už 12. běh) se uskuteční v online prostředí.

Program zahajujeme ve čtvrtek 22. 10. živým přenosem plenární sekce, na který v dalších (tý)dnech navážeme nabídkou online workshopů na vybraná témata.

Jak už se stalo tradicí, Agora je jak ideálním místem pro seznámení se s horkými novinkami, z nichž některé budou představeny v české premiéře, tak místem pro získání nových či prohloubení stávajících znalostí v oblasti ICT pro zrakově postižené.

Program podzimní Agory 2020 ONLINE

Co jsme pro Vás ve spolupráci s přednášejícími tentokrát připravili? V programu zazní 8 příspěvků, pokrývajících nejrůznější témata – seznámíme se s výhodami navigačního systému Right-Hear, zkušenostmi praktického používání OrCam MyEye, novinkami v oblasti zpřístupňování mobilních zařízení, alespoň zavítáme virtuálně zavítáme na krátkou návštěvu VIDA! centra a na závěr se seznámíme s možnostmi využívání braillských displejů nejen pro vzdělávání nevidomých.

  • Idan Meir: The revolution of audible wayfinding systems
  • Tomáš Kadlec: OrCam MyEye z pohledu zrakově handicapovaného
  • Kristýna Savaryová: Co se děje v BlindShell: BlindShell Touch
  • Matěj Plch: Jieshuo screen reader international: Flexibilní odečítač obrazovky pro Google Android
  • Jan Husák: BIG Launcher – od seniorů ke zrakově postiženým
  • Julie Tomaňová: Dva roky Vědy bez hranic ve VIDA!
  • Michal Jungmann: Braillský zápisník Orbit Reader – zkušenosti a novinky
  • Roman Kabelka: Využití brailleských displejů nejen při vzdělávání nevidomých

Anotace příspěvků a další informace jsou na Poslepu.cz.

 

Klíčová slova: