Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení

Na speciálně upravené bydlení pro seniory a lidi s omezenou pohyblivostí má přispět nový dotační program Jihomoravského kraje.

Vypsání jeho prvního ročníku schválili na středečním (26. ledna 2022) zasedání krajští radní.

Cílem programu na „Podporu výstavby domů s byty zvláštního určení“ je přispět na malometrážní bezbariérové byty. Ty mají sloužit zejména seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří nezvládají fungovat samostatně, přišli o bydlení nebo je jejich bydliště s ohledem na potřebnou péči obtížně dostupné. 

„Chceme, aby senioři mohli zůstat doma. Tam, kde to znají, kde mají přátele a rodinu a nemuseli se ve stáří stěhovat do cizích měst do velkých zařízení. Cílem je pomoct obcím, které by se bez přispění kraje do takových projektů samy nepustily,“ zdůraznil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Program zahrnuje dva dotační tituly, které jsou určené na zpracování projektové dokumentace (DT1) a samotnou stavbu (DT2): ať už nového objektu, nebo případně na rekonstrukci, přestavbu či nástavbu stávajících prostor využívaných pro tyto účely. 

„Na dotační program jsme vyčlenili celkem 30 milionů korun. Na projektovou dokumentaci lze získat od 200 tisíc do 500 tisíc korun, na realizaci stavby pak od 200 tisíc až do pěti milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Zámečník.

„Bytová situace je teď obecně složitá. O to náročnější musí být shánět bydlení, pokud máte zvláštní požadavky s ohledem na svůj zdravotní stav. Věřím, že díky těmto dotacím napomůžeme vzniku dalších míst, kde už bude bezbariérovost samozřejmostí. Kraj žádnými byty nedisponuje, proto mě těší, že můžeme podpořit alespoň záměry ostatních, co tuto možnost mají,“ dodala radní pro oblast sociální a rodinné politiky Jana Leitnerová.

Byty v těchto domech mají ze tří čtvrtin sloužit seniorům a zdravotně handicapovaným, z jedné čtvrtiny je mohou obce nabídnout i dalším potřebným zájemcům – například mladým rodinám nebo samoživitelům.

Dotace jsou určené obcím na území Jihomoravského kraje, svazkům obcí nebo dceřiným společnostem vlastněným obcemi. Sběr žádostí začíná od 28. února 2022. Pro DT1 skončí 31. března 2022, pro DT2 nejpozději do 30. září 2022. Program vychází z koncepčního dokumentu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Klíčová slova: