Podpora vybraných služeb sociální prevence III

Dotační program Karlovarského kraje má uzávěrku pro podání žádosti 12. prosince 2022.

Dotace se poskytují žadatelům na zajištění dostupnosti a na rozvoj sociálních služeb, které jsou poskytovány na území kraje nebo pro občany kraje v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji a akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na příslušný kalendářní rok.

Dotace se poskytují na zajištění potřebných kapacit sociálních služeb uvedených v akčním plánu.

Dotace se poskytují na zajištění sociálních služeb: intervenční centra, podpora samostatného bydlení (pro osoby s mentálním postižením), sociálně terapeutické dílny (pro osoby s mentálním postižením), sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma (pro osoby s mentálním postižením).

Podrobnosti na stránkách Karlovarského kraje.

 

Klíčová slova: