Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014

13.08.2013 11:00

První kolo dotačního řízení pro neziskové organizace vyhlásilo MPSV, žádosti je třeba podat do 30. září 2013.

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Klára Vítková Rulíková - e-mail: klara.vitkova@mpsv.cz, tel.: 22192 4051.

Formulář žádosti je na stránkách MPSV.

Klíčová slova: