Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 zveřejnil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením.

Pro rok 2020 bylo podáno celkem 55 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 35 žadatelům byla dotace poskytnuta a 20 žádostí bylo zcela zamítnuto.

Kompletní konečné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu Konečné výsledky v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020.

Klíčová slova: