Podpora venkovského školství v Jihočeském kraji

03.03.2013 14:18

Je zaměřena na bezbariérové vstupy do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem, uzávěrka je 15. března.

Žadatelé se budou ucházet celkem o 7 milionů korun. Seznam hodnotící komisí doporučených projektů projedná zastupitelstvo 16. května 2013.

Konkrétním řešením jak docílit toho, aby uvedená školská zařízení zřizovaná obcemi a krajem byla pro děti, žáky a studenty se zdravotním handicapem dostupnější, je odstranění všech bariér, které tomu doposud brání.

„Snažíme se tím pomoci obcím, které jsou schopny ze svých rozpočtů financovat chod školy, ale na bezbariérová opatření už jim nezbývá. Zároveň tím chceme usnadnit situaci rodičům, pro něž je péče o postižené dítě velmi náročná a případné dovážení dítěte do vzdálenější školy jim situaci neusnadňuje. A v neposlední řadě chceme umožnit handicapovaným dětem navštěvovat školu v místě bydliště, v prostředí a kolektivu, který znají. Zdravé děti se navíc zařazením handicapovaného spolužáka do třídy učí toleranci a ohleduplnosti," uvedl náměstek jihočeského hejtmana Jaromír Slíva.

Dokumenty ke zpracování žádosti se nacházejí na portálu Jihočeského kraje.

Klíčová slova: