Podpora sociálního podnikání

Žádost o dotaci v programu Pardubického kraje je možné podávat od 3.1.2022 do 31.1.2022.

Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje. Program má za cílpodporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Podrobnosti jsou na stránkách portálu Pardubického kraje.

Klíčová slova: