Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Žádosti o dotaci je možné zpracovat a podat ve lhůtě od 18. 10. do 7. 11. 2021.

Finanční podporu lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout pouze na úhradu uznatelných nákladů, které jsou uvedené v Metodice a jsou určené na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Finanční podpora z rozpočtu kraje se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Více informací na portálu Ústeckého kraje.

Klíčová slova: