Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023

Uzávěrka pro podání žádostí je 6, listopadu 2022.

Zaměření programu:

Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na základě registrace a/nebo jsou zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby jsou či v době rozhodnutí o přidělení dotace budou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024.

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. 

Oprávnění žadatelé:

  • Finanční podporu lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Více informací na stránkách Ústeckého kraje. 

 

 

Klíčová slova: