Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji

Žádosti v rámci dotačního řízení budou podávány prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel v termínu od 30. 9. 2019 do 14. 10. 2019.

Účel a důvod dotace

1. Účelem dotace je podpora poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též SPRSS), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v základní síti sociálních služeb v SPRSS a v rozsahu v ní uvedené (dále též Základní síť SPRSS). Za podmínek stanovených v Metodice jsou jako sociální služby zařazené do Základní sítě SPRSS chápány i sociální služby zařazené do sítě rozvojové; v takovém případě, mluví-li se v tomto vyhlášení o službách zařazených do Základní sítě SPRSS, jsou tím chápány i sociální služby zařazené v síti rozvojové.

2. Dotaci lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

3. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

4. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou poskytovány uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.

5. Důvodem podpory sociálních služeb je zajištění poskytování kvalitní a dostupné sociální péče pro osoby v Plzeňském kraji, které danou pomoc potřebují.

Více informací na stránkách Plzeňského kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.