Podpora sociálních služeb na rok 2022

Třetí kolo dotačního programu Pardubického kraje má uzávěrku propodání žádosti 5. srpna 2022.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci právnické či fyzické osoby dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. Poskytovatel sociální služby smí prostředky účelové dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách.

Účelová dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Podrobnosti jsou na stránkách Pardubického kraje.

Klíčová slova: