Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Výzva hl. m. Prahy č. 46 je zaměřená na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další. 

Konzultace projektových záměrů probíhají do 17. 12. 2020. 

Podporované aktivity: 

(kombinace několika skupin aktivit v rámci jedné žádosti o podporu je možná)

Skupina aktivit A: Podpora sociálních služeb

1) Vznik sociálních sužeb - podporován je vznik sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále zákon o sociálních službách) ve smyslu vytvoření nových kapacit těchto sociálních služeb pro osoby z cílových skupin (viz část 4.2. výzvy):

  • nízkoprahová denní centra,
  • kontaktní centrum.

2) Rozvoj sociálních služeb - podporován je rozvoj těchto již zavedených sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve smyslu jejich modernizace bez navyšování kapacity (tj. v mezích jejich stávající registrace): 

raná péče (§ 54), tlumočnické služby (§ 56), azylové domy (§ 57), domy na půl cesty (§ 58), kontaktní centra (§ 59), krizová pomoc (§ 60), intervenční centra (§ 60a), nízkoprahová denní centra (§ 61), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), noclehárny (§ 63), služby následné péče (§ 64), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66), sociálně terapeutické dílny (§ 67), terénní programy (§ 69), sociální rehabilitace (§ 70).

  • Alokace pro skupinu aktivit A: 78 000 000 Kč
  • Dotace ve výši min. 500 000 Kč, max. 10 000 000 Kč

Další podrobnosti jsou na webu Penizeproprahu.cz.

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.