Podpora sociálních služeb 2021

Dotační program Jihočeského kraje má uzávěrku 3. května 2021.

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje, program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisejí se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

  • Opatření č. 1: Podpora spolufinancování sociálních služeb s celostátním či nadregionálním charakterem
  • Opatření č. 2: Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK
  • Opatření č. 3: Podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb
  • Opatření č. 4: Podpora pořízení vybavení sociálních služeb zařazených do Sítě JčK
  • Opatření č. 5: Podpora spolufinancování nákladů na navýšení platů / mezd u vybraných druhů soc. služeb

Více na stránkách Jihočeského kraje.

Klíčová slova: