Podpora sociálně zdravotních aktivit 2023

Dotační program Zlínského kraje ke zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. má uzávěrku 13. února 2023.

Dotační tituly:

Dotační titul 1: Senioři a osoby se zdravotním postižením 

 • Pravidelné edukativní programy 
 • Edukativní programy pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením 
 • Tematická setkání (sdílení) s odborným konzultantem určená pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením 
 • Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení 
 • Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob 
 • Pravidelné programy canisterapie 
 • Pravidelné programy hipoterapie 
 • Pobytový program zaměřený na hipoterapii 

Dotační titul 2: Rodiny 

 • Pravidelně se opakující aktivita téhož charakteru mateřského a rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost (nevztahuje se na plavání rodičů s dětmi nebo dětí) 
 • Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost 
 • Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra přístupná široké veřejnosti, zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost 
 • Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství 

Dotační titul 3: Dárci krve 

 • Ocenění bezplatných dárců krve 

Dotační titul 4: Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb 

 • Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Více informací na stránkách Zlínského kraje.

 

Klíčová slova: