Podpora služeb pro pečující osoby v roce 2022

Dotační program Jihomoravského kraje má lhůtu pro podávání žádostí od 14.2. do 28.2.2022.

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Podpořené budou pouze tyto aktivity:

  • vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (prezenční nebo on-line semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, svépomocné skupiny),
  • osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (prezenční nebo on-line),
  • rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (prezenční nebo on-line aktivity – osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická činnost v domácím prostředí opečovávaného),
  • poskytování poradenství a podpory v domácím prostředí pečujícího.

Cílem podpory jsou služby pro neformálně pečující osoby, což jsou rodinní příslušníci, příbuzní a blízké osoby, kteří soustavně a dlouhodobě pečují o svého blízkého v nepříznivé životní situaci v domácím prostředí pečujícího nebo opečovávaného.

Podrobnosti na stránkách Jihomoravského kraje.

Klíčová slova: