Podpora služeb pro pečující osoby

Dotační program Jihomoravského kraje pro rok 2021 má uzávěrku pro podání žádosti 1. března 2021.

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Více informací na stránkách Jihomoravského kraje.

Klíčová slova: