Podpora projektů ve zdravotnictví na rok 2021

Lhůta pro podání žádostí o dotaci Moravskoslezského kraje je od 1. 1. 2021 do 11. 1. 2021.

Účelem programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí.

Program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Podrobnosti na stránkách Moravskoslezského kraje. 

 

Klíčová slova: