Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče

Dotační řízení Olomouckého kraje má uzávěrku pro podání žádostí 14. dubna 2022.

V rámci dotačního titulu bude možné žádat o příspěvek na provoz, např. mzdy odborných zdravotnických pracovníků u lůžka, výdaje na provoz zařízení, výdaje na vybavení zařízení a na nákup potřebných prostředků zdravotnické techniky nezbytných pro poskytování péče, příp. další nezbytné výdaje související s poskytováním paliativní péče.

Projekt musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.

Více informací na stránkách Olomouckého kraje.

Klíčová slova: