Podpora poskytování domácí hospicové péče

Žádosti o dotaci Jihomoravského kraje je možné podávat od 14.2. do 28.2.2022.

Celkový objem finančních prostředků na podporu domácí hospicové péče je limitován objemem prostředků v celkové výši 14.500 tis. Kč, který na tyto účely pro rok 2022 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Jedná se tedy i o maximální částku, kterou lze poskytnout jednomu žadateli. Minimální výše poskytnuté dotace je 25.000 Kč.

Podrobnosti na stránkách Jihomoravského kraje.

Klíčová slova: