Podpora poskytování domácí hospicové péče

Jihomoravský kraj posunul termín uzávěrky pro podání žádosti do 10. dubna 2019.

Žadatelé o dotaci musí být schopni zajistit poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, z tohoto důvodu je nutné předložit níže uvedené přílohy:

a) vymezení území, na kterém je schopen zajistit domácí hospicovou péči,

b) přehled o celkovém počtu ošetřených klientů, počet návštěv u klientů souhrnně za celý komplexní tým, průměrná výše pacientodnů na jednoho klienta a počet klientů zesnulých v domácím prostředí za období 2016 až 2018 rozdělený dle jednotlivých organizačních jednotek (oblastních charit apod.), viz. příloha č. 1,

c) vydané rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) splňující § 5 odst. 2, písm. g) či písm. h) Druh zdravotní péče: ošetřovatelská péče či paliativní péče, forma zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče,

d) potvrzení o absolvování výběrového řízení s kladným výsledkem na odbornost 925 sestra domácí zdravotní péče a zároveň na odbornost 720 paliativní medicína či na samostatnou odbornost 926 mobilní specializovanou paliativní péči.

e) jmenovité složení komplexního týmu (vč. uvedení atestace lékaře) zajišťujícího ve vymezeném území ošetřovatelskou péči formou zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče,

f) přehled o osvědčeních, certifikátech apod. dokumentech dokládajících průběžné odborné vzdělávání členů komplexního týmu, která se uskutečnila v průběhu roku 2018, viz. příloha č. 2,

g) prohlášení o spolupráci se zařízením poskytujícím lůžkovou paliativní péči,

h) garanci, resp. potvrzení o nepřetržité (24 hodin 7 dní v týdnu) dostupnosti ošetřovatelské, paliativní péče formou čestného prohlášení,

i) vzor zdravotnické dokumentace, která bude pro tento typ péče používaná,

j) prohlášení o návrhu způsobu propagace v souladu s Pravidly pro publicitu a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK.

 

Více informací na stránkách Jihomoravského kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.