Podpora paliativní hospicové péče

Žádosti o dotace Ministerstva zdravotnictví v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2020 je možné podávat do 31.10.2019. 

Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících priorit a aktivit:

Priorita : A  -  Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

  • Aktivita:  A 1 Pořízení neinvestičního vybavení

Z dotační priority A 1 lze podpořit nákup následujícího neinvestičního vybavení:

- polohovací lůžka,

- polohovací křesla,

- zvedáky,

- lineární dávkovače léků,

- koncentrátory kyslíku,

- odsávačky,

- bezpečnostní signalizační zařízení pro pacienty,

- antidekubitní matrace a pomůcky,

- infuzní stojany,

- toaletní křesla,

- invalidní vozíky, 

- pumpy enterální výživy.

Z dotační priority A 1 nelze podpořit mzdy a ostatní osobní výdaje.

  • Aktivita:  A 2 Vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči určených pro odbornou i širokou veřejnost
  • Aktivita:  A 3 Podpora edukačních aktivit zaměřených na paliativní hospicovou péči 

Z dotační priority A3 lze podpořit např. semináře a konference pro osoby a zdravotnický personál pečující o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

  • Aktivita:  A 4 Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech poskytování zdravotní péče pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zvyšování její kvality

Z dotační priority A4 lze podpořit pouze kurzy pro zdravotnické pracovníky pečující o pacienty v terminálním stádiu onemocnění. O dotaci může žádat právnická osoba, která chce podpořit vzdělávání svého/svých zaměstnance/ů. Kurzy musí být akreditované nebo certifikované.

Priorita:  B - Investiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

V rámci dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací  pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění je možno požádat o podporu v rámci programu reprodukce majetku č. 135 100 s názvem Podpora hospicové paliativní péče v ČR (více na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/135-100-podpora-hospicove-paliativni-pece-v-cr_12787_3514_3.html).

  • Aktivita:  B 1 Podprogram č. 135 102 Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními

Podprogram č. 135 102 zahrnuje nákup vybavení již existujících hospiců včetně pořizování polohovacích postelí, zvedáků pro imobilní pacienty a antidekubitních matrací. Dále mohou být v rámci tohoto podprogramu pořízeny specializované přístroje, např. infuzní pumpy, laryngoskopy, monitory měření tlaku a další, které slouží ke zkvalitnění poskytované hospicové paliativní péče.

  • Aktivita:  B 2 Podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče

Hlavním cílem podprogramu č. 135 103 je podpora vzniku nových hospicových zařízení v ČR. Budou podpořeny projekty, které budou plánovat výstavbu v krajích, na jejichž území dosud není vybudován lůžkový hospic.

PODROBNÁ METODIKA K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM A AKTIVITÁM: ODKAZ ZDE

Uzávěrka podávání žádostí: Žádosti přijímány do 31. 10. 2019.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.