Podpora nestátních neziskových organizací

27.07.2012 21:40

Novou výzvu vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, šanci mají projekty zaměřené na  podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Uzávěrka je 30. září.

Cílem programu je podpořit zajímavé projekty ze tří oblastí, které svým zaměřením odpovídají činnosti resortu. Jedná se o ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj, dále podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb a ochranu spotřebitele a ochranu nájemních vztahů. Pro kalendářní rok 2013 má MMR pro zájemce připraveno celkem 30 milionů korun.

O podporu se mohou hlásit tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy. Maximální výše dotace může dosáhnout sedmdesáti procent rozpočtu projektu.

Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2012.

Další podrobnosti, podmínky a vzor žádosti jsou k dispozici na

webové stránce MMR

.

Klíčová slova: