Podpora nestátních neziskových organizací 2020

Jednou z oblastí dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj je i Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Žádosti je možné podávat do 31. ledna 2020.

Oblasti podpory: 

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí. 

Podpořena nebude publikační činnost vůči široké veřejnosti.

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.). 

3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje a aktivity zaměřené na zavádění udržitelného rozvoje a strategického řízení do praxe.

4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni 

V rámci podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu budou podporovány následující aktivity: 

  • Obnova značení turistických tras a certifikace dálkových turistických tras v ČR

Více informací na stránkách MMR.

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.