Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Žádosti v dotačním programu Pardubického kraje je možné podávat od 20.2. do 10.3.2021. 

Zaměření programu:

Cílem programu je podpora v oblasti materiálního zabezpečení sociálních služeb organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje a Sítí sociálních služeb Pardubického kraje na aktuální rok. 

Podporované aktivity:

  1. Pořízení a opravy kompenzačních pomůcek sloužících k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
  2. Pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
  3. Pořízení investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb.
  4. Zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnace poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (od 3 000 Kč do 40 000 Kč).
  5. Rekonstrukce, modernizace a pořízení technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a to včetně modernizace k zajištění poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlohodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlas majitele s rekonstrukcí, modernizací a technickým zhodnocením majetku).
  6. Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku a nemovitého majetku potřebné ke zlepšení poskytované sociální služby (v případě, že žadatel není vlastníkem majetku, tak doloží smlouvu o dlohodobém pronájmu (na dobu delší než 5 let) a souhlas majitele s opravou a údržbou majetku).

Další informace na stránkách Pardubického kraje.

Klíčová slova: