Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

Uzávěrka pro podání žádostí o dotaci Ministerstva kultury je 24. září 2021.

V tomto programu jsou podporovány zejména projekty s regionálním nebo národním dopadem, kulturní aktivity zaměřené především na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020, zvláště jde o následující aktivity:
a. využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením,
b. arteterapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
c. prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti,
d. tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech),
e. činnost osob se zdravotním postižením a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů,
f. umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro osoby se zdravotním postižením, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,
g. zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase,
h. kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže,
i. usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.),
j. odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).

Více informací na stránkách Ministerstva kultury

Klíčová slova: