Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Program MŠMT podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. 

Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Podporované aktivity:

Povinná aktivita:

1. Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

2. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života

3. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků

4. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence

Volitelná aktivita:

5. Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá

Oprávnění žadatelé:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • Vysoké školy
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost:
  • spolek, vyjma pobočného spolku
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví nebo MŠMT
 • Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
 • Zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion

Cílové skupiny:

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči
 • Osoby podílející se na výchově dítěte
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a další

Místo realizace:

Území České republiky.

Stáže, studijní pobyty, workshopy, jichž se účastní zástupci odborného realizačního týmu, případně cílová skupina pedagogických pracovníků/pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU nebo na území Norska a Švýcarska.

Délka projektu:

Minimální délka 18 měsíců, maximální 36 měsíců

Termín podávání žádostí:

27.11.2019

Více informací na stránkách MŠMT.

 

 

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.