Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022

Výzva Úřadu vlády ČR má uzávěrku pro podání žádostí o dotaci 20. září 2021.

Z programu lze podpořit aktivity, které posilují a rozvíjí:

a) celostátní a mezioborový princip fungování SNNO;

b) činnost určenou členským a dalším NNO;

c) zastupování zájmů členských NNO;

d) spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO;

e) osvětovou činnost, která je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

 

Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem/posláním je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku včetně posilování povědomí veřejnosti o neziskovém sektoru.

Nebudou podporovány SNNO, které se zabývají pouze specifickou výsečí neziskového sektoru, např. střešní organizace nestátních neziskových organizací zaměřené na specifické skupiny obyvatel nebo na vymezené oblasti činnosti.

Podpora není určena SNNO, jejichž hlavní aktivitou je poskytování služeb veřejnosti.

Předkládané projekty musí být v souladu se Strategií spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, a na ni navazujícími koncepčními, strategickými a dalšími veřejnými dokumenty.

Více informací na stránkách Vlády ČR.

Klíčová slova: